Online Sales 24/7, Retail Beans & Espresso at Ajna Cafe, 67 Willow Street, CBD, Tauranga 7:00am-2:00pm Mon-Fri